درباره

اشعار شعرای نامی | منتخب اشعار | غزلیات | قصیده و ....


من برای به زانو درآمدگان
دعا می کنم
من برای از ما بُریدگان
دعا می کنم
من برای او
که نتوانستنِ تشنگی را نوشته است
دعا می کنم
من برای او که خواست اما نتوانست،
دعا می کنم...
سید علی صالحی

جستجو

لينک هاي روزانه

امکانات

خبرنامه

آمار

آنلاین : 1
بازدید امروز : 19
بازدید دیروز : 124
بازدید هفته گذشته : 444
بازدید ماه گذشته : 849
بازدید سال گذشته : 849
کل بازدید : 27132

دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد
ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
ای بوی آشنایی دانستم از کجایی
پیغام وصل جانان پیوند روح دارد
سودای عشق پختن عقلم نمی پسندد
فرمان عقل بردن عشقم نمی گذارد
باشد که خود به رحمت یاد آورند ما را
ور نه کدام قاصد پیغام ما گذارد
هم عارفان عاشق دانند حال مسکین
گر عارفی بنالد یا عاشقی بزارد
زهرم چو نوشدارو از دست یار شیرین
بر دل خوشست نوشم بی او نمی گوارد
پایی که برنیارد روزی به سنگ عشقی
گوییم جان ندارد یا دل نمی سپارد
مشغول عشق جانان گر عاشقیست صادق
در روز تیرباران باید که سر نخارد
بی حاصلست یارا اوقات زندگانی
الا دمی که یاری با همدمی برآرد
دانی چرا نشیند سعدی به کنج خلوت
کز دست خوبرویان بیرون شدن نیارد

نوشته شده در دوشنبه 2 اسفند 1395 ساعت 12:19 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 44 بازدید
 • []

 • در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

  بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

  به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

  به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم

  به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

  نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

  به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

  ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

  حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

  جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

  می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

  مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

  هزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

  و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم

  -سعدی

  نوشته شده در شنبه 2 ارديبهشت 1396 ساعت 11:52 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 54 بازدید
 • []

 • من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی

  یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی

  دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

  تا ندانند حریفان که تو منظور منی

  دیگران چون بروند از نظر از دل بروند

  تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی

  تو همایی و من خسته بیچاره گدای

  پادشاهی کنم ار سایه به من برفکنی

  بنده وارت به سلام آیم و خدمت بکنم

  ور جوابم ندهی می‌رسدت کبر و منی

  مرد راضیست که در پای تو افتد چون گوی

  تا بدان ساعد سیمینش به چوگان بزنی

  مست بی خویشتن از خمر ظلومست و جهول

  مستی از عشق نکو باشد و بی خویشتنی

  تو بدین نعت و صفت گر بخرامی در باغ

  باغبان بیند و گوید که تو سرو چمنی

  من بر از شاخ امیدت نتوانم خوردن

  غالب الظن و یقینم که تو بیخم بکنی

  خوان درویش به شیرینی و چربی بخورند

  سعدیا چرب زبانی کن و شیرین سخنی

  نوشته شده در يکشنبه 24 بهمن 1395 ساعت 11:41 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 39 بازدید
 • []

 • بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران
  کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  هر کو شراب فرقت روزی چشیده باشد
  داند که سخت باشد قطع امیدواران

  با ساربان بگویید احوال آب چشمم
  تا بر شتر نبندد محمل به روز باران

  بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت
  گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

  ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد
  از بس که دیر ماندی چون شام روزه داران

  چندین که برشمردم از ماجرای عشقت
  اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران

  سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
  بیرون نمی‌توان کرد الا به روزگاران

  چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت
  باقی نمی‌توان گفت الا به غمگساران

  نوشته شده در پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت 14:37 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 43 بازدید
 • []

 • خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست

  طاقت بار فراق این همه ایامم نیست

  نوشته شده در پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت 14:41 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 42 بازدید
 • []

 • نشنیده‌ام که ماهی بر سر نهد کلاهی

  یا سرو با جوانان هرگز رود به راهی

  سرو بلند بستان با این همه لطافت

  هر روزش از گریبان سر برنکرد ماهی

  گر من سخن نگویم در حسن اعتدالت

  بالات خود بگوید زین راستتر گواهی

  روزی چو پادشاهان خواهم که برنشینی

  تا بشنوی ز هر سو فریاد دادخواهی

  با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن

  تو خود به چشم و ابرو برهم زنی سپاهی

  خیلی نیازمندان بر راهت ایستاده

  گر می‌کنی به رحمت در کشتگان نگاهی

  ایمن مشو که رویت آیینه‌ایست روشن

  تا کی چنین بماند وز هر کناره آهی

  گویی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی

  خود را نمی‌شناسم جز دوستی گناهی

  ای ماه سروقامت شکرانه سلامت

  از حال زیردستان می‌پرس گاه گاهی

  شیری در این قضیت کهتر شده ز موری

  کوهی در این ترازو کمتر شده ز کاهی

  ترسم چو بازگردی از دست رفته باشم

  وز رستنی نبینی بر گور من گیاهی

  سعدی به هر چه آید گردن بنه که شاید

  پیش که داد خواهی از دست پادشاهی

  -سعدی

  نوشته شده در دوشنبه 21 فروردين 1396 ساعت 9:12 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 43 بازدید
 • []

 • دل دیوانگیم هست و سر ناباکی

  که نه کاریست شکیبایی و اندهناکی

  سر به خمخانه تشنیع فرو خواهم برد

  خرقه گو در بر من دست بشوی از پاکی

  دست در دل کن و هر پرده پندار که هست

  بدر ای سینه که از دست ملامت چاکی

  تا به نخجیر دل سوختگان کردی میل

  هر زمان بسته دلی سوخته بر فتراکی

  انت ریان و کم حولک قلب صاد

  انت فرحان و کم نحوک طرف باکی

  یا رب آن آب حیاتست بدان شیرینی

  یا رب آن سرو روانست بدان چالاکی

  جامه‌ای پهنتر از کارگه امکانی

  لقمه‌ای بیشتر از حوصله ادراکی

  در شکنج سر زلف تو دریغا دل من

  که گرفتار دو مارست بدین ضحاکی

  آه من باد به گوش تو رساند هرگز

  که نه ما بر سر خاکیم و تو بر افلاکی

  الغیاث از تو که هم دردی و هم درمانی

  زینهار از تو که هم زهری و هم تریاکی

  سعدیا آتش سودای تو را آبی بس

  باد بی فایده مفروش که مشتی خاکی

  - سعدی

  وبلاگ اشعار شعرای نامی،منتخب اشعار و غزلیات - kimiya

  نوشته شده در پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 ساعت 8:36 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 67 بازدید
 • []

 • مرا خود با تو چیزی در میان هست

  و گر نه روی زیبا در جهان هست

  وجودی دارم از مهرت گدازان

  وجودم رفت و مهرت همچنان هست

  مبر ظن کز سرم سودای عشقت

  رود تا بر زمینم استخوان هست

  اگر پیشم نشینی دل نشانی

  و گر غایب شوی در دل نشان هست

  به گفتن راست ناید شرح حسنت

  ولیکن گفت خواهم تا زبان هست

  ندانم قامتست آن یا قیامت

  که می‌گوید چنین سرو روان هست

  توان گفتن به مه مانی ولی ماه

  نپندارم چنین شیرین دهان هست

  بجز پیشت نخواهم سر نهادن

  اگر بالین نباشد آستان هست

  برو سعدی که کوی وصل جانان

  نه بازاریست کان جا قدر جان هست

  -سعدی

  وبلاگ اشعار شعرای نامی،منتخب اشعار و غزلیات - kimiya


  نوشته شده در سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت 8:44 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 63 بازدید
 • []

 • پرتو نور روی تو

  هر نفسی به هر کسی

  می رسد و نمی رسد

  نوبت اتصال من

  -سعدی

  وبلاگ اشعار شعرای نامی،منتخب اشعار و غزلیات - kimiya

  نوشته شده در سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 12:25 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 63 بازدید
 • []

 • آیینه ای طلب کن تا روی خود ببینی

  وز حسن خود بماند انگشت در دهانت...

  - سعدی

  سعدی,اشعار سعدی

  وبلاگ اشعار شعرای نامی،منتخب اشعار و غزلیات - kimiya

  برچسب‌ها: سعدی,اشعار سعدی,kimiya
  نوشته شده در دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 12:42 توسط : ستاره شرق | دسته : سعدی | 41 بازدید
 • []

 • برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 17:59 توسط : ستاره شرق | دسته : | بازدید


 • صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد
  سفارش تبليغات
  میکروتیک | فرش کاشان | آژانس هواپیمايی | طراحی بنر | تور چابهار | درب ضد سرقت | کتراک | اجاره منزل مبله | آموزش بازاریابی | میز کانتر | گیت کنترل تردد | مشاوره یوتاب | اجاره سوئيت در شيراز | خرید اسپیکر اورجینال | خرید سرور مجازی | نوبت دهی پزشکان شیراز | دوربین مداربسته | دکتر نوروزیان | خرید ظروف کریستال | منزل مبله شیراز | ثبت شرکت | منزل مبله | محمد دبیری
  X
  تبليغات